Aanbevelingen

VanWijngaardenWout09aWout van Wijngaarden – voorzitter Vrije Evangelische Gemeenten
Wat zijn we blij dat deze dag door gaat waarin de Bijbel als Gods onfeilbaar woord wordt beleden. Graag zien we u daar om onze dankbaarheid samen te beleven.

www.vanwijngaarden.be

Kris Vleugels – voorzitter C’axent
Het krachtigste signaal dat christenen aan de buitenwereld kunnen geven is hun onderlinge eenheid en liefde. Door het organiseren van een evenement als de Bijbeldag tonen we dat we in staat zijn om met Vlaamse christenen van totaal verschillende achtergronden samen te werken. Als dat dan nog leidt tot het verspreiden van de bijbelse boodschap is dat prachtig. Laten we er samen een feest van maken!

Leo Maeckelberghe – voorganger Evangelische Kerk Philadelphia
Mag ik jullie van harte aanmoedigen om dit jaar de 71ste Bijbeldag bij te wonen?
1. Omdat het de oudste jaarlijkse protestants-evangelische ontmoetingsdag in België is!

2. Omdat het fantastisch is om op zo een dag, onze medechristenen te mogen ontmoeten vanuit allerlei denominaties: protestantse, reformatorische, evangelische en pinksterchristenen bij elkaar rondom dat éne wat zij allen gemeenschappelijk hebben: de Bijbel, het Woord van God.

3. Omdat we onze dankbaarheid willen betuigen voor dat geschreven en levende Woord van God, dat nog steeds de rotsvaste basis vormt van ons geloof, onze vastheid en fundament door alle eeuwen heen, ook in deze 21ste eeuw waar alle zekerheden lijken weg te kwijnen.

4. Om bemoedigd te worden door de prediking van een man die decennia lang de kracht en de betrouwbaarheid van Gods Woord door studie en vanuit relatie met de levende God, heeft mogen ontdekken en ervaren.

5. Omdat we Antwerpen er opnieuw willen aan herinneren dat er nog steeds hoop is in Jezus Christus, de Zoon van God, geopenbaard in de Schriften door de eeuwen heen, die nog steeds leeft in Zijn gemeente of kerk, het lichaam van Christus.

SWIFt of IBAN-code: BE68 9733 5478 7234  BIC-code: ARSP BE 22