Over de Bijbeldag

De Bijbeldag gaat elk jaar door op 1 mei te Antwerpen. Dit jaar in de Cultureel Centrum  Aartselaar, Della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar.

Het is een dag met een lange traditie: de eerste Bijbeldag vond plaats in 1946 en sindsdien werd die elk jaar opnieuw georganiseerd, (met één enkele onderbreking in 1966); in 1996 vierden we dus het “gouden jubileum”.
Het unieke aan deze dag is dat hij christenen samenbrengt, afkomstig uit verschillende protestants-evangelische kerken en gemeenten in Vlaanderen. Het geloof in Gods Woord, de Bijbel, en de eenheid die ze ervaren in Jezus is hetgeen hen samenbrengt.
Deze dag wil ook een getuigenis brengen naar de “buitenwereld” toe: dat Gods Woord ook vandaag, aan het begin van de 21ste eeuw, nog altijd relevant is en in staat om mensenlevens grondig te veranderen.

Zo’n dag is een blije en afwisselende belevenis: er wordt veel samen gezongen, er wordt gezorgd voor een verscheidenheid aan muzikale optredens en uiteraard wordt er in Gods Woord gelezen en worden vanuit dat Woord diverse boodschappen doorgegeven.
De samenkomsten vinden plaats om 10 en 14 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze dag en kan naar keuze een of meer van deze samenkomsten bijwonen. De toegang is kosteloos.
Tussen de samenkomsten is er gelegenheid mekaar te ontmoeten aan tafel. U kan gerust een eigen lunchpakket meebrengen; er zijn ook broodjes, frisdranken en koffie verkrijgbaar in de zaal.

Wie eens een Bijbeldag bijwoonde komt gewoonlijk terug. Misschien mogen we U volgende keer verwelkomen?

Indien u graag – geheel vrijblijvend – tijdig geïnformeerd wordt over de voorbereidingen van de volgende Bijbeldag dan kan dat. Op deze pagina’s zullen we o.a. thema en sprekers aankondigen zodra die gekend zijn. Of u kunt een mail sturen via de contactpagina